Tepelné čerpadlo a vykurovanie radiátormi

Tepelné čerpadlo a vykurovanie radiátormi

Aj takáto kombinácia je možná, oproti teplovodnému podlahovému vykurovaniu je však o niečo technicky náročnejšia a vyznačuje sa svojimi špecifikami. Tepelné čerpadlo spravidla funguje najúspornejšie a najefektívnejšie pri nízkych výstupných teplotách vykurovacej vody. Ideálne je pre tepelné čerpadlo teda aplikácia s tzv. nízkoteplotnými vykurovacími systémami, napríklad práve s tzv. „podlahovkou“. Väčšina montáži tepelných čerpadiel v kombinácii s radiátormi sa dnes preto týka rekonštrukcií existujúceho zdroja vykurovania, ktoré boli navrhnuté pre napr. kotol na tuhé palivo alebo plynový kotol. Tieto dnes už málo efektívne a neekologické typy zdroja vykurovania fungujú na vysokej výstupnej teplote vody, spravidla bežne cez 55°C až do 80°C.

Nakoľko samotný radiátor zo svojej technickej podstaty je vykurovacie teleso malej teplosmennej plochy, je preto nutné zásobovať takýto radiátor vyššou teplotou vykurovacej vody, aby cez túto menšiu teplosmennú plochu dokázal odovzdať danej miestnosti potrebné teplo. To je práve presný opak podlahovky, pretože tá spravidla pokrýva celý pôdorys domu a svojou podstatne väčšou teplosmennou plochou si vystačí s výrazne nižšou teplotou vykurovacej vody, spravidla okolo 33-36°C na vstupe.

Medzi najväčšiu nevýhodu vykurovania do radiátorov teda môžeme pokojne uviesť menšiu efektivitu oproti teplovodnému podlahového vykurovaniu.

Aké sú špecifiká na vykurovacie telesá alebo tepelné čerpadlo?

 

Ak sa kombinuje tepelné čerpadlo s radiátormi, istejšie a efektívnejšie spolupracuje s veľkoobjemovými radiátormi. To sú napr. aj staršie liatinové radiátory alebo aj nové nízkoteplotné radiátory napr. od nemeckého výrobcu Zehnder, ktoré majú väčší objem vykurovacej vody, tým je teplotná zotrvačnosť vyššia a to dovoľuje tepelnému čerpadlu vyrábať na výstupe vykurovaciu vodu o nižšej teplote ako 55°C, čím sa samozrejme ako bonus pre majiteľa zvyšuje COP faktor, teda koeficient účinnosti tepelného čerpadla.

Pre kombináciu s radiátormi je často krát nevyhnutná aplikácia akumulačnej nádoby. Je to potrebné pre navýšenie objemu vykurovacej vody v celom systéme, aby tepelné čerpadlo tzv. "necyklovalo" a efektívne a správne prenášalo tepelný výkon do vykurovacieho systému. Ak však nie je do celého systému zapojený aj iný zdroj vykurovania, nie je nutný veľký objem, ale postačuje zapojiť do cca 100l akumulačnú nádobu na spiatočku vykurovacej vody do tepelného čerpadla, čím aj odpadá nutnosť zapojenia ďalšieho obehového čerpadla.

Pre kombináciu s radiátormi je potrebné, aby model tepelného čerpadla, ktoré sa použije, zvládlo vyrobiť vykurovaciu vodu 60°C pri veľmi tuhých mrazoch aj pri -10°C. Toto bežne dnes dosahujú modely s chladivom R32 alebo najnovším R290, prípadne špeciálne modely s patentovanými technológiami. Medzi takéto patrí napr. modelová rada T-CAP a AQUAREA od japonského výrobcu Panasonic alebo modely BoxAir (vzduch-voda)AquaMaster Inverter (voda-voda) od českého výrobcu MasterTherm.

 

Radiátory a tepelné čerpadlo - na čo dať pozor?

Veľmi dôležité je správne nadimenzovanie tepelného výkonu tepelného čerpadla v spojení s radiátormi. Zobrať do úvahy pri výpočte potrebného tepelného výkonu čerpadla musíme veľkosť vykurovanej plochy, izolácie fasádne, stropne, podlahové (typ a hrúbka), tak isto typ okien, počet osôb v dome, typ a hrúbka muriva, geograficko-teplotné podmienky v mieste inštalácie. Odporúčame si z verejne dostupných zdrojov na internete naštudovať ročný vývoj teplôt v danej lokalite inštalácie.

Tak isto je veľmi dôležitý výber modelu, ktorý by ideálne mal zvládnuť vyrobiť teplotu vykurovacej vody aspoň 60°C v kombinácii s radiátormi.

Dôležité je správne zapojenie a dodržanie odporúčaných prietokov, čím sa zabezpečí vyššia efektivita tepelného čerpadla, jeho bezporuchovosť a podstatne dlhšia životnosť zariadenia. Po inštalácii a spustení je potrebné tepelné čerpadlo a vykurovanie v dome alebo inom objekte správne vyregulovať.

Dôležitým údajom je elektrické istenie (v ampéroch A) potrebné pre konkrétny použitý model tepelného čerpadla, ktoré musí dom alebo objekt podporovať.

Najmä pri vzduchových tepelných čerpadlách je potrebné premyslieť si vhodné umiestnenie vonkajšej jednotky, pri ktorom sa dodržia primerané odstupové vzdialenosti. Zaujímať by ste sa mali aj o záruku a servisnú dostupnosť montážnej firmy v prípade nutnosti.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Na profesionálnu podlahovku patrí kvalitná dlažba

Moderný internetový obchod keramco.sk Vám poskytne mimoriadne široký výber talianskej dlažby, potrebnú inšpiráciu, uľahčí Vám prehliadanie a nákup z pohodlia Vášho domova. Zabezpečíme rýchle a spoľahlivé doručenie kamkoľvek na Slovensku.

www.keramco.sk
Talianska prémiová dlažba

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár