Prechod z chladiva R410a na chladivo R32 v EÚ

Prechod z chladiva R410a na chladivo R32 v EÚ

Európska únia sa zameriava na podporu životného prostredia. Jedným z krokov je aj zastavenie používania neekologických látok, medzi ktoré patria aj skleníkové plyny s obsahom fluóru, používané ako chladivá. Medzi ne patrí aj chladivo R410, ktoré kedysi vytlačilo z používania škodlivejšiu látku R22 (tzv. freón). Od roku 2024 však môžeme na úrovni EÚ očakávať jeho nahradenie, čo upriamuje pozornosť na “náhradnú” látku R32.

Obidve chladivá sú si veľmi podobné, patria do rovnakej skupiny látok (HFC - hydrofluórokarbóny). Sú používané v chladiacich systémoch aj v tepelných čerpadlách. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je táto zmena dôležitá.

  1. Hlavným dôvodom vyfázovania R410a je jeho ekologický dopad. Obidve látky majú nulový vplyv na ozónovú vrstvu, avšak R32 má menší vplyv na zohrievanie zemskej atmosféry. Tento vplyv udáva číselný údaj GWP, teda potenciál pre globálne otepľovanie, pričom ide o porovnanie efektov s oxidom uhličitým.
    GWP pre R410a je 2088 (čiže 2088-násobný efekt oproti CO2), pre R32 iba 675. To je približne 70 % menší vplyv na životné prostredie.
  2. Tepelné čerpadlá a zariadenia, ktoré využívajú chladivo R32 sú efektívnejšie. Prenos energie je vyšší o cca 5-6%. To je dané jeho nižšou hustotou a nižším tlakom, pri ktorom dosahuje požadované vlastnosti. Tepelné čerpadlo ho potrebuje zhruba o 20 % menej. 
  3. R32 sa dá jednoduchšie vyrábať a recyklovať, keďže ide o jedinú látku a nie o zmes. R32 je súčasťou zmesi R410a a nájdeme ho aj ako zložku v iných chladivách.
  4. Možnou nevýhodou v porovnaní je fakt, že R32 je horľavá látka. Pre prevádzku tepelného čerpadla však nejde o významné riziko.
  5. Pre tepelné čerpadlá platí, že zmeniť typ chladiacej látky v tomto prípade nie je možné. Preto čerpadlo, používajúce R410a nemôže byť upravené, aby využívalo R32.

Spomínaná látka R32 nie je jedinou alternatívou, avšak je značne rozšírená a je vhodné sledovať práve spomínanú hodnotu GWP. Ak uvažujete v týchto dňoch nad kúpou tepelného čerpadla, je dobré mať teda na pamäti aj typ chladiacej látky a poradiť sa s odborníkmi o tom, aký je ideálny typ tepelného čerpadla pre Vás.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Na profesionálnu podlahovku patrí kvalitná dlažba

Moderný internetový obchod keramco.sk Vám poskytne mimoriadne široký výber talianskej dlažby, potrebnú inšpiráciu, uľahčí Vám prehliadanie a nákup z pohodlia Vášho domova. Zabezpečíme rýchle a spoľahlivé doručenie kamkoľvek na Slovensku.

www.keramco.sk
Talianska prémiová dlažba

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár