Energetický štítok tepelného čerpadla

Fotka modelu domu s tepelných čerpadlom

Energetický štítok tepelného čerpadla – informuje zákazníka o najdôležitejších vlastnostiach a skutočnej energetickej účinnosti konkrétneho tepelného čerpadla. Najdôležitejší údaj na štítku je trieda energetickej účinnosti a to na stupnici od G až po A+++. Na štítku bývajú uvedené aj iné údaje ako hladina akustického hluku alebo menovitý tepelný výkon zariadenia pre výsokoteplotnú aplikáciu (55°C) alebo nízkoteplotnú aplikáciu (35°C).

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár