COP číslo

Fotka modelu domu s tepelných čerpadlom

COP číslo – ukazovateľ účinnosti tepelného čerpadla pri konkrétnej vonkajšej teplote. Je to rozdiel medzi príkonom elektrickej energie na prevádzku kompresora a vyprodukovaným tepelným výkonom (v kW). Príklad: tepelné čerpadlo spotrebuje 1 kW elektrickej energie na svoju prevádzku a zároveň vyrobí 4 kW tepelnej energie pre Váš rodinný dom, vo výsledku je teda COP číslo 4. Pri typoch vzduch-voda sa pohybuje COP číslo medzi 2 až 5, v závislosti od aplikácie vykurovacieho systému. Pri typoch zem-voda cca 4,5-5,0 a absolútne najúčinnejšie tepelné čerpadlá sú systémy voda-voda, kde COP sa pohybuje od 4,0 do 7,30 opäť v závislosti od použitia podlahového vykurovania alebo radiátorov.

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár