COP číslo

Fotka modelu domu s tepelných čerpadlom

COP číslo – ukazovateľ účinnosti tepelného čerpadla pri konkrétnej teplote zdrojového média (vzduch, voda, soľanka). Je to rozdiel medzi príkonom elektrickej energie na prevádzku kompresora a vyrobeným tepelným výkonom (v kW). Príklad: tepelné čerpadlo spotrebuje 1 kW elektrickej energie na svoju prevádzku a zároveň vyrobí 4 kW tepelnej energie pre Váš rodinný dom, vo výsledku je teda COP číslo 4. Pri typoch vzduch-voda sa pohybuje COP číslo medzi 2 až 5, v závislosti od aplikácie vykurovacieho systému - podlahovka alebo radiátory. Pri typoch zem-voda je COP cca 3,5 - 5,5 a absolútne najúčinnejšie tepelné čerpadlá sú systémy voda-voda, kde COP energetická účinnosť sa pohybuje od 4,0 do 7,30, opäť v závislosti od použitia podlahového vykurovania alebo radiátorov.

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár