Akustický tlak (Lp)

Fotka modelu domu s tepelných čerpadlom

Čo je hladina akustického tlaku? Označuje sa skratkou Lp, pričom je to hodnota akustickej energie zo zdroja hluku v určitej presnej vzdialenosti od zdroja. Hodnota je vyjadrená je v decibeloch (dBA). Platí, čím väčšia vzdialenosť od zdroja hluku, tým je hodnota akustického tlaku nižšia. Na hodnotu má vplyv viacero faktorov ako:

  • umiestnenie zdroja hluku
  • vzdialenosť bodu merania od zdroja hluku
  • podmienky prostredia umiestnenia zdroja hluku

Okolie zdroja hluku môže tento tlak pohlcovať alebo odrážať.

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár