Výhody našich riešení

Výhody našich riešení

Výhody a odlišnosti našich riešení od ostatných

  • pravidelné technologické inovácie výrobcu a zavádzanie najnovších technológií v oblasti riadenia tepelného čerpadla a regulácie
  • možnosť upraviť konfiguráciu a príslušenstvo tepelného čerpadla podľa špecifických požiadaviek klienta
  • elektronický expanzný ventil, pridaná regulácia kompenzáciou
  • komponenty tepelného čerpadla sú veľmi kvalitné od popredných svetových výrobcov (Nemecko, Taliansko, Česko)
  • ovládanie tepelné čerpadla cez internet, diagnostika a dohľad zo servera výrobcu
  • u vzduchových tepelných čerpadiel je výrobcom garantovaná vysoká účinnosť (COP faktor) Nezávislou štátnou skúšobňou v Brne
  • zavádzanie inverterovej technológie pre moduláciu výkonu tepelného čerpadla podľa potreby objektu. Dostupné pre všetky typy.
  • typ vzduch-voda a voda-voda s najvyššími účinnosťami na trhu vôbec. COP faktor až 5,2 resp. 6,34!
  • u všetkých tepelných čerpadiel typu voda-voda do výkonu 20 kW je konštrukčne a technicky vyriešené nezanášanie výmenníka vápenatými usadeninami. Nemusí sa predraďovať oddeľovací výmenník.

U Tepelného čerpadla je možné ako nadštandardnú výbavu zvoliť vysokoefektívny ohrev TUV pomocou tzv. desuperheatru, čím sa šetrí ďalších asi 30% nákladov na jej ohrev oproti klasickému ohrevu TUV tepelným čerpadlom prepínaním ohrevu cez 3CV do bojlera. Ohrev týmto spôsobom je realizovaný takou istou vysokou účinnosťou (vysoké COP číslo), ako je u nízkoteplotného vykurovania (podlahové vykurovanie alebo stenové vykurovanie), ale až na teplotu 55°C až 75°C. Úspora oproti ohrevu TUV plynom môže byť až 70%. Tepelné čerpadlá spĺňajú najprísnejšiu energetickú triedu A++(+)

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár