Chladenie tepelným čerpadlom v lete

Chladenie tepelným čerpadlom v lete

Chladenie Vášho domu pomocou tepelného čerpadla? Áno, je to možné a efektívne!

Tepelné čerpadlá sú vysoko efektívnym a ekologickým spôsobom vykurovania Vášho domu a tak isto prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). Ak je Váš dom vhodne technicky navrhnutý, dokážu tepelné čerpadlá Váš domov počas horúcich letných dní aj ochladiť. V nasledujúcom článku sa dozviete všetko potrebné o chladení pomocou tepelného čerpadla.

Chladenie pomocou tepelného čerpadla - Ako to celé funguje?

Základný princíp je chytrý a pritom jednoduchý. Tepelné čerpadlo v podstate funguje podobne ako v režime vykurovania, ale v reverznom chode. Teplý vzduch sa odoberá z interiéru vášho domu a odvádza sa do okolitého prostredia. Existujú tri technické spôsoby, ako vie tepelné čerpadlo pracovať v režime chladenia:

1.   s teplovodným podlahovým vykurovaním

2.   s fancoil jednotkami

3.   stropné chladenie

POZOR č. 1! - radiátory nie sú technicky vhodné nachladenie.

POZOR č. 2! - dôrazne odporúčame pri využití chladenia tepelným čerpadlom inštalovať čidlá rosného bodu!  

Ako sa dá chladiť pomocou podlahového vykurovania?

Pri podlahovom vykurovaní sa pod podlahou vášho domu nachádza systém potrubí (alebo rúrok) s vodou. Vo vykurovacom režime teplá voda cirkuluje a vyhrieva vaše miestnosti na požadovanú nastavenú teplotu. Ak však chcete v lete chladiť, celý proces sa jednoducho obráti: podlahovým potrubím cirkuluje studená voda a odvádza prebytočné teplo z domu von. Tento spôsob chladenia umožňuje znížiť teplotu v miestnosti až o cca 3°C. Chladenie touto metódou prináša niekoľko kľúčových benefitov:

1. jeho prevádzka je úplne tichá,

2. nie sú potrebné ďalšie extra klimatizačné jednotky,

3. nevzniká nepríjemné a nárazové fúkanie studeného vzduchu. 

Chladenie pomocou fancoil jednotky

 Fancoil jednotka je v podstate druh klimatizácie. Skladá sa z dvoch komponentovvýmenníka tepla, ktorý premieňa tepelnú energiu a ventilátora, ktorý rozfúkava studený vzduch do miestností. Fancoil jednotka využíva na ochladzovanie vzduchu studenú vodu a ventilátor ho vháňa do miestnosti. Ide o mimoriadne účinný spôsob ochladzovania interiéru: výsledný chladiaci účinok je väčší ako účinok dosiahnutý metódou chladenia podlahovým vykurovaním. Fancoil jednotka dokáže nielen ochladzovať v horúcich letných dňoch - ponúka aj ďalšiu výhodu odvlhčovania vzduchu v miestnostiach.

Fancoily sa môžu používať v kombinácii s tepelnými čerpadlami vzduch-voda, voda-voda i zem-voda.

Pasívne chladenie - ako funguje?

Pasívne chladenie - free-colling - si vyžaduje kombináciu podlahového vykurovania s tepelným čerpadlom typ voda-voda alebo tepelným čerpadlom zem-voda. Pasívne chladenie využíva nízku teplotu zeme alebo podzemnej vody v lete na dosiahnutie chladiaceho účinku. V prípade tepelného čerpadla zem-voda teplota nemrznúcej zmesy približne 8°C a v prípade tepelného čerpadla voda-voda od 9°C až do cca 12°C.

Pasívne chladenie je technicky zaujímavé tým, že tepelné čerpadlo aktívne nepracuje, resp. kompresor jednotky je úplne vypnutý. V práci sú len obehové čerpadlá (primárne a sekundárne), ktoré majú mimoriadne nízky príkon elektrickej energie a tým i celkovú spotrebu. Jedná sa teda o najlacnejší zdroj chladenia pre Váš domov.

Aktívne chladenie - ako funguje?

Ako sme už spomenuli, tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje v režime vykurovania tak, že nasáva teplý vzduch z prostredia, vedie ho systémom potrubí cez kompresor a kondenzátor a nakoniec túto tepelnú energiu odovzdá do vykurovacieho okruhu vášho domu a tým ho vykuruje.

Pri „aktívnom chladení“ funguje tepelné čerpadlo obdobne ako pri vykurovaní, len v reverznom chode, niekedy označované ako obrátení chod. To znamená, že teplý vzduch je odoberaný z vášho interiéru domu a odvádza sa do exteriéru za pomoci cirkulujúceho chladiva a vonkajšej jednotky čerpadla. Týmto spôsobom možno znížiť teplotu v interiéri o cca 3°C, a to buď pomocou podlahového vykurovania, alebo pomocou fancoil jednotky alebo stropného systému rúrok.

Tepelné čerpadlo však počas aktívneho chladenia je v prevádzke a spotrebúva elektrickú energiu!

Aktívne chladenie je možné s tepelným čerpadlom vzduch/voda. Pri tepelnom čerpadle voda/voda a zem/voda je potrebné vykurovací systém na aktívne chladenie vopred pripraviť. Túto požiadavku preto konzultujte s našou montážnou firmou AB THERM.

Úspora pri pasívnom chladení

Tepelné čerpadlá dnes zvyčajne obsahujú aj funkciu chladenia. POZOR však pri aktívnom chladení je tepelné čerpadlo v plnej prevádzke takže spotrebúva elektrickú energiu a to v nemalej miere. Chladenie pomocou tepelného čerpadla nie je nákladovo náročnejšie ako napr. chladenie pomocou klimatizácie, pretože obe zariadenia pracujú s rovnakou technológiou. V prípade, ak v dome vykurujete tepelným čerpadlom, chladenie je ďalšou z jeho funkcií, ktorú oceníte najmä v lete.

Skutočnou úsporou je však pasívne chladenie, ktoré je ďaleko efektívnejšie ako aktívne chladenie a kompresor pritom nie je v prevádzke. Je však možné iba pri tepelných čerpadlách voda-voda a zem-voda.

 

 

 

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Na profesionálnu podlahovku patrí kvalitná dlažba

Moderný internetový obchod keramco.sk Vám poskytne mimoriadne široký výber talianskej dlažby, potrebnú inšpiráciu, uľahčí Vám prehliadanie a nákup z pohodlia Vášho domova. Zabezpečíme rýchle a spoľahlivé doručenie kamkoľvek na Slovensku.

www.keramco.sk
Talianska prémiová dlažba

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár