Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá fungujú na jednoduchom ale mimoriadne účinnom princípe. V úplne jednoduchom prirovnaní fungujú ako chladničky ale v opačnom režime. Tepelné čerpadlá využívajú tzv. nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia, ktoré prostredníctvom vykurovacieho systému odovzdávajú do vykurovaného objektu.

Tepelné čerpadlá odoberajú energiu:

- zo vzduchu

- zo zeme (naakumulované teplo zo slnečného žiarenia)

- z podzemnej vody (zo spodnej vody pomocou vrtov)

Následne sa takto získané nízkopotenciálne teplo vynesie na vyššiu teplotnú úroveň pomocou carnotového cyklu. Pri spotrebe 1 kW elektrickej energie na pohon kompresora, možno získať 2 až 7-násobok tepelnej energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie objektu. Investícia do tepelného čerpadla sa pri náhrade vykurovania elektrinou alebo plynovým kotlom vráti už do 5 rokov.

Prácu tepelného čerpadla teda môžeme zhrnúť do 4 fáz:

  1. Odparovanie
  2. Kompresia (práca kompresora)
  3. Kondenzia (skvapalňovanie)
  4. Expanzia

Z čoho sa tepelné čerpadlo skladá?

Primárny okruh tepelného čerpadla tvorí:

- ventilátor s výmenníkom pre tepelné čerpadlo vzduch-voda,

alebo

- prívodné potrubie od vrtov, ponorné čerpadlo do vrtu, vsakovací vrt a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo voda-voda,

alebo

- obehové čerpadlo pre zemný plošný kolektor alebo hĺbkové vrty a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo zem-voda.

Tento primárny výmenník sa tiež nazýva výparník. Na sekundárnej strane primárneho výmenníka je chladivový okruh s cirkulujúcim chladivom (napr. R410a, R32, R290), kde vplyvom veľkých prietokov teplonosných médií (podzemná voda, vzduch, soľanka) nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia zvyšuje teplotu prúdiaceho chladiva a toto chladivo sa odparuje, čiže prechádza z kvapalného do plynného skupenstva. V kompresore toto chladivo v plynnom skupenstve stláčaním (kompresia) prechádza do pár s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Tieto horúce pary odovzdávajú teplo v sekundárnom výmenníku (kondenzátor) vykurovacej vode - dochádza ku kondenzii - a táto ohriata vykurovacia voda prúdi do vykurovacieho systému (podlahovka alebo radiátory).

Na ďalšej ceste čiastočne ochladeného chladiva chladivovým okruhom vplyvom otvorenia elektronického expanzného ventilu (expanzia) poklesne tlak, pary sa skvapalnia a celý cyklus začína odznova.

Pre koho sú tepelné čerpadlá určené?

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby rodinných domov, ale aj rekonštrukcie rodinných domov, pre chaty a rekreačné objekty, obytné domy, priemyselné objekty, polyfunkčné objekty, administratívne budovy.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať?

Tepelné čerpadlo voda – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je spodná voda, ktorá má teplotu min. 8°C. Na území Slovenska je podzemná voda štandardne v rozpätí 9-14°C pričom platí, čím vyššia teplota, tým vyššia energetická účinnosť čerpadla. Pre inštaláciu sú potrebné 2 vrty – čerpací a vsakovací (studne, nie hĺbkové vrty) a vodonosné zemné podložie. Podmienkou je tiež dostatok spodnej vody pre čerpací vrt. Studne by mali byť umiestnené dostatočne od seba, odporúčame aspoň 15m a v smere prúdenia podzemnej vody aby sa studne navzájom teplotne neovplyvňovali.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú vhodné pre všetky typy objektov, špeciálne výhodné pre rekonštrukcie s pôvodným vykurovacím systémom – radiátory a taktiež pre väčšie tepelné výkony potrebné pre vykurovanie hál a priemyselných objektov.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú najúčinnejšie systémy na trhu vôbec. COP faktor dosahuje skvelú hodnotu od 5,0 do 7,0 a tým je zabezpečená veľmi rýchla návratnosť vložených financií.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je okolitý vzduch. Výhodou je nenáročná a rýchla inštalácia, pričom väčšie výkony je možne zapájať do výkonovej kaskády. Rozlišujeme dva základne typy konštrukcie a to split alebo monoblok riešenie. Splitové tepelné čerpadlo je vonkajšia a vnútorná jednotka prepojená chladivovým okruhom, zatiaľ čo typ monoblok má tento chladivový okruh uzavretý priamo vo vonkajšej jednotke a vykurovacia voda je privádzaná k ohrevu priamo do vonkajšej jednotky. Monoblok tepelné čerpadlo teda nepotrebuje vnútornú jednotku a významne sa šetrí miesto v technickej alebo inej miestnosti.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je dnes už dobrým štandardom v ponuke pre slovenského spotrebiteľa. Výhodou sú najnižšie investičné náklady, možnosť výmeny akéhokoľvek dielu v čerpadle za nový a v prípade kombinácie s teplovodným podlahovým vykurovaním sa dosahujú aj veľmi solídne energetické účinnosti.

Tepelné čerpadlo zem – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je zemské teplo naakumulované mimo vykurovaciu sezónu (v lete) v zemnom podloží od slnečného žiarenia. Tepelné čerpadlá zem – voda sú spoľahlivým zdrojom tepla, pričom ich štandardná účinnosť je porovnateľná s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.
Nevýhodou je potreba väčšej plochy pozemku pre primárny okruh - zemný plošný kolektor - alebo hĺbkové vrty. Ďalšou nevýhodou je vyššia obstarávacia cena a to najmä primárneho okruhu. Medzi výhody patrí absolútne tichá a nenápadná prevádzka a mimoriadne dlhá životnosť v desiatkach rokov.

Vyznať sa v jednotlivých typoch tepelných čerpadiel a vybrať si to správne nie je jednoduché. Preto je pre nás štandardom pomôcť zákazníkom s výberom tepelného čerpadla presne pre potreby svojej stavby aj vzhľadom na možnosti inštalácie.
Neváhajte nás osloviť aj prostredníctvom dopytového formulára. Radi Vám poradíme.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Na profesionálnu podlahovku patrí kvalitná dlažba

Moderný internetový obchod keramco.sk Vám poskytne mimoriadne široký výber talianskej dlažby, potrebnú inšpiráciu, uľahčí Vám prehliadanie a nákup z pohodlia Vášho domova. Zabezpečíme rýchle a spoľahlivé doručenie kamkoľvek na Slovensku.

www.keramco.sk
Talianska prémiová dlažba

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár