Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá využívajú tzv. nízkopoetenciálne teplo zo vzduchu, zeme (naakumulované teplo zo slnečného žiarenia) alebo z vody (zo spodnej vody pomocou vrtou). Následne sa toto teplo vynesie na vyššiu teplotnú úroveň pomocou carnotového cyklu. Pri použití 1 kWh energie na pohon kompresora, možno získať 2 až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie objektu. Investícia do tepelného čerpadla sa pri náhrade vykurovania elektrinou alebo plynovým kotlom vráti už do 5 rokov.

Z čoho sa tepelné čerpadlo skladá?

Primárnu časť tepelného čerpadla tvorí buď:

  • ventilátor s výmenníkom pre tepelné čerpadlo vzduch-voda, alebo
  • prívodné potrubie od vrtov, ponorné čerpadlo do vrtu, vsakovací vrt a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo voda-voda, alebo
  • obehové čerpadlo pre zemný plošný kolektor alebo hlbkové vrty a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo zem-voda.

Tento primárny výmenník sa tiež nazýva výparník. Na sekundárnej strane primárneho výmenníka je chladiaci okruh s chladivom (trojzložkova zmes), kde vplyvom veľkých prietokov teplonosných medií (voda, vzduch, soľanka) nízkopoetenciálne teplo z prostredia zvyšuje teplotu chladiva a prechádza čiastočne do pár. V kompresore kvapalná zložka chladiva stláčaním (kompresia) prechádza do pár s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Tieto pary odovzdávajú teplo v sekundárnom výmenníku (nazýva sa kondenzátor) vykurovacej vode a tá vykurovacím systémom (podlahovka, radiátory) vykuruje objekt.

Na ďalšej ceste čiastočne ochladeného chladiva chladiacim okruhom vplyvom elektronického expanzného ventilu (otvorením) poklesne tlak a pary sa skvapalnia a môže začať nový cyklus.

Pre koho sú tepelné čerpadlá určené?

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby rodinných domov, ale aj rekonštrukcie rodinných domov, pre chaty a rekreačné objekty, obytné domy, priemyselné objekty, polyfunkčné objekty, administratívne objekty.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať?

Tepelné čerpadlo voda – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je spodná voda, ktorá má teplotu min 10 st. C a viac. Pre inštaláciu sú potrebné 2 vrty – čerpací a vsakovací (studne, nie hĺbkové vrty) a vodonosné zemné podložie. Podmienkou je tiež dostatok spodnej vody pre čerpací vrt.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú výhodné pre rekonštrukcie s pôvodným vykurovacím systémom – radiátory a taktiež pre väčšie tepelné výkony potrebné pre vykurovanie hál a priemyselných objektov.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú najúčinnejšie systémy na trhu vôbec. COP faktor dosahuje skvelú hodnotu 6,34 a tým je zabezpečená veľmi rýchla návratnosť vložených financií.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je vzduch. Výhodou je nenáročná inštalácia, pričom väčšie výkony je možne zapájať do kaskády.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je dobrým štandartom. Výhodou tepelných čerpadiel Master Therm je navyše vyššia účinnosť oproti konkurencií. Ďaľšou nezanedbateľnou výhodou je, že zaberajú len minimálne miesto v technickej miestnosti vďaka riešeniu "monoblok - všetko vonku".

Tepelné čerpadlo zem – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je zemské teplo naakumulované mimo vykurovaciu sezónu v zemnom podloží od slnečného žiarenia. Tepelné čerpadlá zem – voda sú spoľahlivým zdrojom tepla, pričom ich štandardná účinnosť je porovnateľná s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.
Nevýhodou je potreba väčšej plochy pozemku pre primárny okruh, alebo dva hĺbkové vrty. Ďaľšou nevýhodou je vyššia obstarávacia cena.

Vyznať sa v jednotlivých typoch tepelných čerpadiel a vybrať si to správne nie je jednoduché. Preto je pre nás štandardom pomôcť zákazníkom s výberom tepelného čerpadla presne pre potreby svojej stavby aj vzhľadom na možnosti inštalácie.
Neváhajte nás osloviť aj prostredníctvom dopytového formulára. Radi Vám poradíme.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár