Táto webstránka používa funkčné a analytické súbory cookies.

Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá využívajú tzv. nízkopoetenciálne teplo zo vzduchu, zeme (naakumulované teplo zo slnečného žiarenia) alebo z vody (zo spodnej vody pomocou vrtou). Následne sa toto teplo vynesie na vyššiu teplotnú úroveň pomocou carnotového cyklu. Pri použití 1 kWh energie na pohon kompresora, možno získať 2 až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie objektu. Investícia do tepelného čerpadla sa pri náhrade vykurovania elektrinou alebo plynovým kotlom vráti už do 5 rokov.

Z čoho sa tepelné čerpadlo skladá?

Primárnu časť tepelného čerpadla tvorí buď:

  • ventilátor s výmenníkom pre tepelné čerpadlo vzduch-voda, alebo
  • prívodné potrubie od vrtov, ponorné čerpadlo do vrtu, vsakovací vrt a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo voda-voda, alebo
  • obehové čerpadlo pre zemný plošný kolektor alebo hlbkové vrty a primárny výmenník pre tepelné čerpadlo zem-voda.

Tento primárny výmenník sa tiež nazýva výparník. Na sekundárnej strane primárneho výmenníka je chladiaci okruh s chladivom (trojzložkova zmes), kde vplyvom veľkých prietokov teplonosných medií (voda, vzduch, soľanka) nízkopoetenciálne teplo z prostredia zvyšuje teplotu chladiva a prechádza čiastočne do pár. V kompresore kvapalná zložka chladiva stláčaním (kompresia) prechádza do pár s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Tieto pary odovzdávajú teplo v sekundárnom výmenníku (nazýva sa kondenzátor) vykurovacej vode a tá vykurovacím systémom (podlahovka, radiátory) vykuruje objekt.

Na ďalšej ceste čiastočne ochladeného chladiva chladiacim okruhom vplyvom elektronického expanzného ventilu (otvorením) poklesne tlak a pary sa skvapalnia a môže začať nový cyklus.

Pre koho sú tepelné čerpadlá určené?

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby rodinných domov, ale aj rekonštrukcie rodinných domov, pre chaty a rekreačné objekty, obytné domy, priemyselné objekty, polyfunkčné objekty, administratívne objekty.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať?

Tepelné čerpadlo voda – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je spodná voda, ktorá má teplotu min 10 st. C a viac. Pre inštaláciu sú potrebné 2 vrty – čerpací a vsakovací (studne, nie hĺbkové vrty) a vodonosné zemné podložie. Podmienkou je tiež dostatok spodnej vody pre čerpací vrt.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú výhodné pre rekonštrukcie s pôvodným vykurovacím systémom – radiátory a taktiež pre väčšie tepelné výkony potrebné pre vykurovanie hál a priemyselných objektov.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú najúčinnejšie systémy na trhu vôbec. COP faktor dosahuje skvelú hodnotu 6,34 a tým je zabezpečená veľmi rýchla návratnosť vložených financií.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je vzduch. Výhodou je nenáročná inštalácia, pričom väčšie výkony je možne zapájať do kaskády.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je dobrým štandartom. Výhodou tepelných čerpadiel Master Therm je navyše vyššia účinnosť oproti konkurencií. Ďaľšou nezanedbateľnou výhodou je, že zaberajú len minimálne miesto v technickej miestnosti vďaka riešeniu "monoblok - všetko vonku".

Tepelné čerpadlo zem – voda

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je zemské teplo naakumulované mimo vykurovaciu sezónu v zemnom podloží od slnečného žiarenia. Tepelné čerpadlá zem – voda sú spoľahlivým zdrojom tepla, pričom ich štandardná účinnosť je porovnateľná s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.
Nevýhodou je potreba väčšej plochy pozemku pre primárny okruh, alebo dva hĺbkové vrty. Ďaľšou nevýhodou je vyššia obstarávacia cena.

Vyznať sa v jednotlivých typoch tepelných čerpadiel a vybrať si to správne nie je jednoduché. Preto je pre nás štandardom pomôcť zákazníkom s výberom tepelného čerpadla presne pre potreby svojej stavby aj vzhľadom na možnosti inštalácie.
Neváhajte nás osloviť aj prostredníctvom dopytového formulára. Radi Vám poradíme.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár